Raadsbijeenkomst 14-11-2018

In de zomer van 2018 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om in beeld te brengen waar in de Kempen technisch en wettelijk gezien windmolens en grote zonnevelden mogelijk zijn. Het haalbaarheidsonderzoek geeft richting aan de voorbereiding van een weloverwogen keuze waar we zonneparken en windturbines onder de juiste voorwaarden toestaan en waar niet.

Als start voor dit proces wordt het haalbaarheidsonderzoek op 14 november aan de gemeenteraden gepresenteerd tijdens een raadsinformatieavond. Dit ter voorbereiding van behandeling in de commissie en raadsvergaderingen van november en december. Daarna wordt in januari een uitgebreid participatieproces voor inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden gestart.

In het onderzoek zoals nu wordt gepresenteerd wordt nadrukkelijk niet gekozen voor bepaalde gebieden en of voorwaarden. Besluitvorming volgt pas na het doorlopen van het participatieproces waarover de gemeenschap nog nader zal worden geïnformeerd.