Kaart haalbaarheidsonderzoek

Kaart met locaties zonder wettelijke en technische beperkingen aan de hand van het haalbaarheidsonderzoek

In het haalbaarheidsonderzoek (zomer 2018) is gekeken naar wettelijke en technische beperkingen voor zonne- en windenergie in de Kempen. De gebieden die overbleven worden verder onderzocht op milieueffecten. Dat gebeurt in een planMER (voorjaar en zomer 2019). Deze kaart geeft nadrukkelijk niet aan waar zonnevelden en windparken sowieso komen. Deze kaart is het uitgangspunt voor verder onderzoek.