Resultaten haalbaarheidsonderzoek

 • Resultaten haalbaarheidsonderzoek

  In de zomer van 2018 is er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om in beeld te brengen waar in de Kempen technisch en wettelijk gezien windturbines en grote zonnevelden mogelijk zijn. Er wordt nadrukkelijk nog niet gekozen voor specifieke locaties, maar slechts richting gegeven aan waar zonneparken en windturbines onder bepaalde voorwaarden straks worden toegestaan en waar niet. 

  In december 2018 hebben alle gemeenteraden kennisgenomen van de uitkomsten van het ‘Haalbaarheidsonderzoek grootschalige wind- en zonne-energie De Kempen’. Alle gemeenteraden hebben daarbij:

  • Ingestemd met het uitvoeren van een vervolgproces voor een uitwerking van toetsingskaders en beleid voor grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen, met als eerstvolgende stap het uitvoeren van een plan MER.
  • Ingestemd met het betrekken van stakeholders bij de beleidsvorming (participatie in beleidsvorming).

  Bekijk ook de kaart die ontwikkeld is naar aanleiding van het haalbaarheidsonderzoek. Deze kaart geeft gebieden weer zonder wettelijke en technische beperkingen voor zonne- en windenergie in de Kempen. Deze kaart geeft nadrukkelijk niet aan waar zonnevelden en windparken komen. Het is een uitgangspunt voor verder onderzoek.