Nota van beantwoording NRD

  • Nota van beantwoording NRD

    De inspraakreacties op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) zijn beoordeeld en voorzien van een reactie in een Nota van beantwoording.‚Äč Daarin staat of en op welke wijze de reactie wordt meegenomen in het planMER.