Participatie inwoners en belangengroeperingen

Inwoners en belangengroeperingen zijn betrokken bij de vorming van het beleid voor grootschalige zonne- en windenergie in De Kempen. Bij 'Eerdere bijeenkomsten' kunt u zien welke meepraat-momenten er geweest zijn.

In het beleid voor grootschalige zonne- en windenergie worden ook richtlijnen voor participatie in de projectfase opgenomen. Dit betekent dat het bij de ontwikkeling van een specifiek project (windmolens of zonneparken) ook mogelijk wordt om mee te praten.