Nieuwe inloopbijeenkomst

Tijdens de inloopbijeenkomst op 20-08-2019 kunnen vragen gesteld worden over de milieueffectrapportage en worden de eerste contouren van het beleid gepresenteerd.

De milieueffecten zijn onderzocht in een milieueffectrapportage. Tijdens de inloopbijeenkomst kunnen vragen gesteld worden over de milieueffectrapportage en worden de eerste contouren van het beleid gepresenteerd. Het beleid zal eind 2019 ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraden.

Inloopbijeenkomst 
Komt u naar de inloopbijeenkomst? Dan staat er een team van specialisten klaar om iedereen te informeren over de manier waarop het beleid tot stand komt en de onderzoeken die gedaan zijn. Er zijn geen plenaire presentaties, dus iedereen kan binnenlopen wanneer het schikt en is van harte welkom. Aanmelden is niet nodig. 

Datum: dinsdag 20 augustus 2019
Tijd: 16:00- 20:00
Locatie: Cultureel Centrum Den Herd, Emmaplein 4, Bladel

Milieueffectrapportage ter inzage
De milieueffectrapportage wordt binnenkort voor iedereen ter inzage gelegd op de gemeentehuizen in Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Iedereen wordt gedurende de inzagetermijn in de gelegenheid gesteld om een reactie op de milieueffectrapportage te geven aan het college van Burgemeester en wethouders van de betreffende gemeenten.