Drukbezochte inloopbijeenkomst

Ruim 200 mensen bezochten de inloopbijeenkomst om vragen te stellen en uitleg te krijgen over het planMER.

De effecten van zonne- en windparken op het milieu in beeld gebracht d.m.v. een milieueffectrapport, ook wel planMER genoemd. Ruim 200 mensen bezochten de bijeenkomst om vragen te stellen en uitleg te krijgen over het planMER.

PlanMER

De milieueffecten van alle mogelijke locaties voor zonne- en windparken zijn onderzocht in een planMER. Door de milieueffecten van al deze locaties te onderzoeken kunnen de locaties tegen elkaar worden afgewogen. In het planMER zijn nadrukkelijk nog geen keuzes gemaakt voor bepaalde locaties. Ook is het niet de bedoeling dat op alle locaties wind- en zonneparken ontwikkeld worden.

Met de milieueffecten in beeld en met de uitkomsten van het participatieproces kunnen de Kempengemeenten een weloverwogen keuze maken waar en onder welke voorwaarden grootschalige zonne- en/of windenergie gerealiseerd mag worden. Die keuze en voorwaarden worden opgenomen in de beleids- en toetsingskaders die de vijf gemeenteraden van de Kempen eind 2019 behandelen

Meer informatie