Oirschot gaat aan de slag met grootschalige zonne- en windenergie

Om de negatieve gevolgen van de klimaatveranderingen een halt toe te roepen is wereldwijd afgesproken het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Daarom zet de gemeente Oirschot in op onder andere energiebesparing en zonnepanelen op daken. Maar ook energie opwek met zonne- en windparken is nodig om de klimaatdoelen te behalen. In dit kader heeft de gemeenteraad van Oirschot op 30 juni het beleid grootschalige zonne- en windenergie vastgesteld.

Wat heeft de gemeenteraad vastgesteld?

De gemeente Oirschot heeft dit beleid samen met de Kempengemeenten Eersel, Bergeijk, Bladel, Reusel-De Mierden ontwikkeld. Dit beleid bevat ‘spelregels’ over hoe, waar en hoeveel zonne- en windenergie opgewekt kan worden. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de omgeving maximaal betrokken wordt en dat de opbrengsten van zonne- en windparken eerlijk verdeeld worden.

Locaties

De gemeenteraad heeft op dit moment twee locaties (zoekgebieden) in Oirschot aangewezen waar zonnevelden mogen komen. Deze locaties zijn:

  • zoekgebied Kattenbergsesteeg / Bekersberg / Stille Wille;
  • zoekgebied Groenewoud/A58/ Proosbroekweg.

Later zullen mogelijk meer locaties worden aangewezen voor zonne- en/of windenergie. Meer informatie vindt u op www.oirschot.nl/duurzaamheid.