Dien nu uw plan in voor zonnepark Oirschot West!

Op 30 juni wees de gemeenteraad van Oirschot het gebied Kattenbergsesteeg / Bekersberg / Stille Wille aan voor de ontwikkeling van zonnevelden. Dit zoekgebied is opengesteld van september 2020 tot en met februari 2021.  In deze periode kunnen inwoners, coöperaties, of (commerciële) instellingen hun projectvoorstel voor een zonneveld indienen.  Na deze sluitingsdatum beoordeelt de gemeente de plannen.

Belangrijke uitgangspunten

In het beleid van grootschalige zonne- en windenergie zijn  belangrijke ‘spelregels’ opgenomen over hoe, waar en hoeveel zonne- en windenergie opgewekt kan worden. Twee belangrijke uitgangspunten zijn dat de omgeving maximaal betrokken wordt bij de ontwikkeling van het park én dat de opbrengsten van zonne- en windparken eerlijk verdeeld worden. Omwonenden profiteren dus mee van de zonne- en windenergie.

Vertraging door corona

Om een zonneveld te mogen ontwikkelen, eist de gemeente om omwonenden te betrekken (onder andere door fysieke bijeenkomsten te organiseren). Op dit moment zijn fysieke bijeenkomsten weer toegestaan, mits voldaan wordt aan de corona-maatregelen. Daarom stelde het college van burgemeester en wethouders de start- en einddatum van openstelling vast.

Tweede zoekgebied

De gemeenteraad wees op 30 juni 2020 ook zoekgebied ‘Groenewoud/A58/Proosbroekweg’ aan voor zonne-energie. Voordat de periode wordt vastgesteld voor dit gebied worden nog een aantal zaken nader onderzocht en voorgelegd aan de gemeenteraad. Zodra hier meer over bekend is, leest u dat op de raadsagenda via www.oirschot.nl/gemeenteraad.

Waarom zonne- (en wind)energie?

Om de negatieve gevolgen van de klimaatveranderingen een halt toe te roepen is wereldwijd afgesproken het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. De gemeente Oirschot zet zich onder andere in op energiebesparing en zonnepanelen op daken. Ook is energie opwek met zonne- en windparken nodig om de klimaatdoelen te behalen. Daarom stelde de gemeenteraad van Oirschot op 30 juni het beleid grootschalige zonne- en windenergie vast en wees twee gebieden aan voor zonne-energie. Later worden mogelijk meer locaties aangewezen voor zonne- en/of windenergie. Kijk voor meer informatie en het beleid op: www.oirschot.nl/duurzaamheid.

Aanmelden nieuwsbrief

Wij gaan geïnteresseerden via een nieuwsbrief informeren. Meld je nu aan voor de nieuwsbrief als u op de hoogte wil blijven over de ontwikkelingen van zoekgebieden. Aanmelden kan via de website: www.oirschot.nl/duurzaamheid.