Status bestuurlijke besluitvorming

De huidige Corona maatregelen hebben ook effect op de besluitvorming omtrent het beleid grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen. Voor de actuele status per gemeente verwijzen wij u naar de bestuurlijke pagina’s op de website van de individuele gemeenten. Middels de agenda kunt u de data en onderwerpen van de komende gemeenteraadsvergaderingen inzien.

Gemeente Oirschot
Gemeente Bladel
Gemeente Reusel-De Mierden
Gemeente Bergeijk
Gemeente Eersel