Grootschalige opwek zonne- en windenergie in Reusel-De Mierden

Op 26 mei 2020 heeft de raad van gemeente Reusel-De Mierden het Beleid grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen vastgesteld. Ook heeft de raad besloten het zoekgebied De Kleine Hoeven voor een zonnepark open te stellen. Vanwege de Corona maatregelen wil de raad op dit moment echter geen fysieke informatiebijeenkomsten over dit thema met grote groepen omwonenden en grondeigenaren organiseren. Daarom heeft de raad op 22 september besloten de oorspronkelijke periode van openstelling op te schorten tot de corona-maatregelen bijeenkomsten weer toelaten. Het college zal later dit jaar over de openstellingsperiode besluiten.

Ook is het gebied onder de windmolens langs de Laarakkerdijk als nieuw zoekgebied aangewezen. Dit omdat Energiebedrijf Enexis heeft aangegeven dat er in De Kempen geen nieuwe grootschalige wind- en zonneparken meer voor teruglevering aangesloten kunnen worden op het elektriciteitsnet. Voor De Kleine Hoeven is daarmee directe teruglevering op korte termijn niet mogelijk, maar voor Laarakkerdijk – vanwege de al bestaande aansluiting van de windmolens – waarschijnlijk nog wel. Voor De Kleine Hoeven wordt naar alternatieven gekeken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dhr. P. Paap, beleidsmedewerker duurzaamheid, tel. 088-4790430/ p.paap@kempengemeenten.nl.