Over zon en wind in De Kempen

Om de negatieve gevolgen van klimaatverandering een halt toe te roepen, is wereldwijd afgesproken het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Om de landelijke en de gemeentelijke doelen te behalen, is het nodig om (naast energiebesparing en zonnepanelen op daken) grootschalig duurzame energie op te wekken. 

De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden werken hierin zo veel mogelijk samen. In 2018-2019 deden zij daarom gezamenlijk onderzoek naar waar, wanneer en onder welke voorwaarden grootschalige zonne- en windenergie opgewekt kan worden. De gemeenten Bergeijk, Reusel-De Mierden en Oirschot hebben de uitkomsten hiervan opgenomen in een gezamenlijk beleid. Dit beleid en het bijbehorende toetsingskader zijn respectievelijk in april, mei en juni 2020 vastgesteld door de gemeenteraden. Zie ook Proces & Documenten.

Op 5 november besluit de raad van gemeente Bladel formeel over het loslaten van oud beleid, het aannemen van nieuw (Bladels) beleid en het beleid voor grootschalige zonne- en windenergie. Gemeente Eersel is inmiddels bezig met het opstellen van eigen beleid voor grootschalige zonne-energie.

Deze website biedt inzicht in de onderzoeken, het beleid per gemeente en de zoekgebieden die per gemeente zijn aangewezen voor de ontwikkeling van zonne- en/of windenergie.